Strona główna

Jak budować przewagę konkurencyjną na rynku i przyciągnąć nowe talenty?

Odpowiedzią jest zarządzanie różnorodnością, które promuje nowo powstająca w Gdańsku Fundacja Diversity Polska. To pobudzenie innowacyjności zespołu poprzez zderzenie ze sobą różnych sposobów myślenia, wielości doświadczeń i tożsamości swoich pracowników. To więcej pomysłów na rozwiązywanie problemów.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 18 stycznia 2019 dotyczyło orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej i budowaniu polityk „LGBT friendly” firm i organizacji (więcej: blog)

Drugie spotkanie, które odbyło się 22 marca 2019 dotyczyło pochodzenia etnicznego (więcej: blog)