22 marca 2019 Business with Diversity Ethnicity

22 marca odbyło się drugie wydarzenie z cyklu Diversity@3City skierowane do trójmiejskich firm, które wdrożyły lub planują wdrożyć politykę różnorodności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydentka Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Zaraz po spotkaniu ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej: https://bit.ly/2URhhN2 Pochodzenie etniczne i narodowe Z diagnozy Modelu na Rzecz Równego Traktowania dowiadujemy się: „Zgodnie z polskim prawodawstwem status mniejszości … Czytaj dalej22 marca 2019 Business with Diversity Ethnicity