fbpx
Search for:

Reportaż filmowy “Moje problemy nie są błahe”

Reportaż filmowy “Moje problemy nie są błahe” dotyka temat kryzysu suicydalnego. W wywiadach, które przeprowadziła Danuta Sowińska, młode osoby opowiadają o kryzysie zdrowia psychicznego. Młodzież i osoby eksperckie mówią o próbach i myślach samobójczych nieletnich w całej Polsce, o ich przyczynach i reakcji otoczenia oraz obojętności. Co jest powodem myśli i prób samobójczych wśród osób nieletnich. Jak wygląda prewencja suicydalna w Polsce? Do kogo zwraca się młoda osoba kiedy ma problem? Czy młodzi ludzie są uzależnieni od mediów społecznościowych? Co sprawia, że młodzi czują się samotnie? Jakich zasobów młodzi ludzie potrzebują od dorosłych? Jak zabezpieczyć i pomóc młodym osobom w wyjściu z kryzysu?

W reportażu wystąpili_ły:

 • Krystian Wołoszyn
 • Grzegorz Napieralski
 • Magdalena Czarzyńska – Jachim Natalia Jackiewicz
 • Joanna Prokop
 • Seweryn Przybylski
 • Daniela Walkowska
 • Wiktoria Kwiatkowska
 • Natalia Panchenko
 • Zofia Wróblewska
 • Jacek Pawłowski
 • Daria Szklarewicz
 • Oliwia Jarosz
 • Dominika Duda
 • Oliwia Brzezińska
 • Anna Pięta
 • Oskar Stabno
 • Dominik Kuc
 • Paulina Filipowicz
 • Eliza Bujalska

Producentki:

 • Danuta Sowińska
 • Aleksandra Janowicz

Muzyka

 • Szymon Burnos

Miejsce realizacji:

 • Kino Kameralne Cafe
 • CIC Warsaw
 • Youth Point Stowarzyszenie 180 Stopni
 • Europejskie Centrum Solidarności
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sopot Molo
 • Urząd Miasta Sopotu
 • Nowy Ratusz w Gdańsku

Premiera odbędzie się 21.03.2023 roku w Kinie Kameralnym Cafe.

Badania kryzysu suicydalnego młodzieży w Polsce

Myśli samobójcze młodzieży w Polsce

W Polsce w 2021 roku odnotowano 1496, zaś w 2022 roku 2031 prób samobójczych nieletnich.

Celem naszego badania było zanalizowanie kryzysu suicydalnego osób uczniowskich, a także poznanie potencjalnych ryzyk mogących wpłynąć na decyzję o próbie samobójczej.

Na podstawie 1377 prawidłowo wypełnionych anonimowych ankiet stworzyliśmy badania, które pokazują jak wysoki jest odsetek myśli samobójczych i prób samobójczych polskiej młodzieży w 2022 roku i 2023 roku.

Tutaj kliknij, aby pobrać raport PDF.

Myśli samobójcze młodzieży w Gdańsku

W 2021 roku na terenie Gdańska w wyniku śmierci samobójczej zmarło 6 osób nieletnich, a w 2022 roku 4 osoby. Miejska Komenda Policji w Gdańsku otrzymała w 2021 roku na terenie Miasta Gdańska 84 zgłoszenia prób samobójczych, zaś w 2022 roku odnotowała już 99 zdarzeń suicydalnych. To znowu wzrost o 17%.

Wyniki naszych badań (przeprowadzonych we wrześniu 2022r.) nas bardzo zaskoczyły, ale niestety potwierdziły kryzys suicydalny młodzieży w Gdańsku. Aż 49% osób uczniowskich zaznaczyło w ankiecie (n=171), że miało myśli samobójcze.

Tutaj kliknij, aby pobrać raport PDF.

Prewencja suicydalna seniorów

Motywem powstania filmu dokumentalnego o profilaktyce samobójstw jest niepokojąca statystyka, która wskazuje, że 77% wzrosła liczba prób samobójczych i samobójstw na przełomie ostatniego roku wśród mieszkańców i mieszkanek Pomorza powyżej 60 roku życia.

producentki filmu Danuta Sowińska i Aleksandra Janowicz

Producentki filmu czyli Aleksandra Janowicz z Fundacji Awareness oraz Danuta Sowińska z Fundacji Diversity Pl podkreślają, że w skali globalnej populacja w wieku 60+ rośnie szybciej niż wszystkie inne grupy wiekowe. Stąd pomysł o edukację w temacie prewencji suicydalnej seniorów w postaci filmu edukacyjnego. Projekt filmu dokumentalnego zrealizowaliśmy przy ogromnej współpracy w Kino Kameralne Cafe.

Nasze pozostałe inicjatywy

Prewencja suicydalna czyli profilaktyka samobójstw. Do tej pory działaliśmy dla dwóch grup najbardziej zagrożonych kryzysem suicydalnym czyli dla młodzieży i seniorów.

Zapobieganie zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży – wyzwania dla ekspertów i rodziców

olsztyn konferencja

Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mieliśmy zaszczyt być partnerem na Konferencji “Zapobieganie zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży – wyzwania dla ekspertów i rodziców”. Link z konferencji wklejamy w komentarz.

Konferencje otworzyła członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Piotrowska podając statystyki prób samobójczych i samobójstw z Polski i Warmi-Mazur.

Danuta Sowińska mówiła o prewencji suicydalnej młodzieży, w tym młodzieży LGBT+, o edukacji równościowej, języku inkluzywnym, zaimkach, przykładach tranzycji w szkole.

Następnie Hana Lubert powiedziała o depresji, zaburzeniach, samookaleczeniach, o tym co mówić a czego nie mówić dziecku w depresji. Jak wspierać uczniów.

Jacek Pawłowski mówił o swoim doświadczeniu psychologicznym w rozmowie z rodzicami dziecka w kryzysie suicydalnym, o programach i konferencji, którą rozpoczął cykl pomocy w przeciwdziałaniu samobójstwom.

Iga Mieloch mówiła o doświadczeniu w pracy w szpitalu psychiatrycznym.

Kosma Kołodziej poprowadził konferencje i panel dyskusyjny.

Wydarzenie pod patronatem Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Partnerem była Fundacja Diversity Pl i Fundacja “Na Przekór Przeciwnościom”

Profilaktyka samobójstw młodzieży LGBT+

ecs prewencja suicydalna

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy odbyło się wydarzenie pod tytułem “Prewencja suicydalna młodzieży LGBT+”, które moderowała Danuta Sowińska prezeska fundacji Diversity Polska, suicydolożka, trenerka antydyskryminacyjna. Spotkanie odbywać się będzie w języku polskim i będzie tłumaczone na język angielski. Spotkanie otworzyła dr Magdalena Adamowicz.

KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Według WHO samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów w grupie wiekowej 15-29. Wydarzenie ma na celu uświadomienie problemu jakim jest wysoka ilość występowania samobójstw, prób samobójczych i myśli samobójczych wśród młodzieży LGBT+.
W temacie zostały wzięte pod uwagę statystyki europejskie, ogólnopolskie, dane z województwa pomorskiego dotyczące zamachów samobójczych nieletnich skutecznych i nieskutecznych obejmujące lata 2013-2020, dane KPH dotyczące młodzieży LGBT+, badania dr Kosmy Kołodzieja. Wykład 30 minut poprowadziła Danuta Sowińska, która również będzie moderować panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi:

 • podkom. Emilia Karczewska z Komendy Miejskiej Policji -specjalistka w zakresie problematyki nieletnich w tym zdarzeń suicydalnych z ich udziałem,
 • dr Kosma Kołodziej – wykładowca dydaktyczno-naukowy, wiceprzewodniczący Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania,
 •  Magda Drobnik – psycholożka szkolna i wicedyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 • doktorant Miłosz Dziedziak – psycholog i seksuolog

Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Europoseł Magdalena Adamowicz.

The event is held under the patronage of the office of Ms Magdalena Adamowicz, MEP

Premiera filmu “W tym wieku można być szczęśliwym”

Premiera filmu miała miejsce 1 października 2022 o 10:00 z udziałem wielu znakomitych gości jak bohaterowie i bohaterki filmu, Posłanka na Sejm Małgorzata Chmiel, Radny Miasta Gdańska Andrzej Stelmasiewicz, Ambasadorka Flexi.pl Grażyna Zalewska Pawlisz, Dorota Rakicka z Centrum Pracy Seniorów i Seniorek, Piotr Gładkowski właściciel Kina Kameralnego Cafe, przewodniczące_y Rad Seniorów i uczestniczki_y Uniwersytetu III Wieku.

Do udziału w filmie zaprosiliśmy rozmówców, głównie reprezentantów Pokolenia Flexi czyli seniorów i seniorki. W swoich wypowiedziach bohaterowie i bohaterki podkreślali, że najbardziej skutecznymi lekarstwami na to, żeby „się chciało” są aktywność i zaangażowanie. Definicje aktywności możemy rozumieć na wiele sposobów: dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną, dbanie o budowanie relacji i ich pielęgnowanie, uczestnictwie w życiu lokalnych społeczności. Osoby senioralne podkreślają także potrzebę, a wręcz konieczność uczenia się, otwierania na to, co nowe i dotąd nieznane.

Panele dyskusyjne po filmie “W tym wieku można być szczęśliwym”

Prewencja suicydalna młodzieży – projekt szkoleniowy

Motywem powstania projektu jest ciągły wzrost liczby prób samobójczych wśród nieletnich. Dane Policji z roku 2020 pokazują 843 próby samobójcze nieletnich (zakończonych i niezakończonych śmiercią), w 2021 roku już 1496, zaś w 2022 roku 2031 zdarzeń suicydalnych. Projekt ma na celu zbudowanie stabilnej sieci wsparcia dla młodzieży poprzez interdyscyplinarne i spersonalizowane podejście do problemu jakim jest samobójstwo. Oferta dzieli się na 5 etapów:

1 etap – planowanie

Organizacja szkoleń, planowanie terminów, miejsc odbywania się szkoleń, pierwszy etap rekrutacji poprzez wysyłanie ankiety do kadry pedagogicznej, służb mundurowych oraz medycznych, pracowników socjalnych, duchownych, wolontariuszy, pracowników trzeciego sektora. Drugi etap rekrutacji: zebranie maili i zaproszenie na wyznaczone terminy szkolenia.

2 etap – Pierwszy dzień szkolenia 8h

Trenerka Hana Lubert (na zdjęciu poniżej pierwsza od lewej na szkoleniu w Łomiankach)

Hana Lubert szkolenie

Omawiany materiał:

 • Czym jest depresja i skąd się bierze
 • Przyczyny depresji
 • Samookaleczenia
 • Przykłady autoagresji
 • Reakcje, objawy, przykłady, rozwiązania, dobre praktyki wychodzenia z kryzysu suicydalnego
 • Jak rozmawiać, co mówić, a czego nie mówić do dziecka w depresji
 • Podejście do dziecka
 • Role dziecka
 • Rodzaje terapii
 • Ważne kampanie i projekty
 • Jak prowadzić warsztaty i jak zaopiekować się osobą w kryzysie suicydalnym
 • Jak konstruować własne warsztaty na godzinę wychowawczą
 • Ćwiczenia z młodzieżą

3 etap –  Drugi dzień szkolenia 8h

Trenerka Danuta Sowińska

Eliza Bujalska Mińsk Mazowiecki prewencja suicydalna młodzieży

Omawiany materiał:

 • Przebieg procesu zachowań samobójczych
 • Identyfikacja czynników ryzyka długoterminowych i krótkoterminowych
 • Skale do oceny zagrożenia. Ocena zagrożenia
 • Oznaki zagrożenia samobójczego, oznaki syndromu presuicydalnego
 • Charakterystyka poszczególnych poziomów zagrożenia samobójczego
 • Efekt Wertera, efekt Papageno
 • Działania interwencyjne w pracy z młodzieżą – plan bezpieczeństwa
 • Środowiskowa prewencja samobójstw
 • Statystyki
 • Przygotowanie do badania – omówienie ankiety dla uczniów, uczennic, osób uczniowskich.
Ks. Jarek Magierski prewencja suicydalna młodzieży

Gość specjalny: 

Trener ks. Jarosław Magierski  (na zdjęciu drugi z prawej strony)

Omawiany materiał:

Trenerka asp. sztab. Ewelina Stankiewicz

Omawiany materiał:

 • Przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna
 • Niebieska Karta
 • Kryzys suicydalny młodzieży
 • Ankiety dla uczniów, uczennic, osób uczniowskich

Pomiędzy spotkaniami przeprowadzona jest ankieta w porozumieniu z dyrekcją, kadrą pedagogiczną i rodzicami. Opracowywane są rekomendacje i wnioski od osób uczestniczących w szkoleniu. Po zebraniu ankiet przygotowywane są badania przez Danutę Sowińską, dr. Kosmę Kołodzieja i doktorantkę Weronikę Kamińską.

4 etap – Trzeci dzień szkolenia 8h

Trenerka Danuta Sowińska

Omawiany materiał:

 • Omówienie wypełnionych ankiet dla uczniów, uczennic, osób uczniowskich
 • Diagnoza kryzysu suicydalnego w szkołach, placówkach, instytucjach 
 • Postwencja – omówienie i przykłady dobrych praktyk
 • Wypracowanie procedur w przypadku prewencji suicydalnej młodzieży w placówkach i instytuacjach 
 • Wypracowanie procedur w przypadku postwencji suicydalnej młodzieży w placówkach i instytuacjach. 
 • Ćwiczenia z młodzieżą 

5 etap – ewaluacja

 • Ewaluacja projektu. Spotkanie z przeszkoloną kadrą wraz z omówieniem procesu grupowego, obserwacji ze środowiska pracy. 
Translate »