fbpx
Search for:

Prezeska Danuta Sowińska

Danuta sowińska prezeska fundacji Diversity Polska

założycielka fundacji, trenerka rozwoju osobistego, dyplomowana coach, trenerka antydyskryminacyjna, aktywistka, ekspertka w temacie dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność oraz orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Skończyła Akademię Master Teacher u Jacka Wolniewicz i jest certyfikowaną trenerką biznesową. W 2017 roku
ukończyła Akademię Profesjonalnego Coachingu ICF. Była koordynatorką Izby Coachingu w województwie pomorskim i od lat jest zaangażowaną w działania członkinią ICF Poland. Współorganizatorka Akademii Coachingu, Międzynarodowego Tygodnia Coachingu, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Była coachem drużyny piłkarek Biało-Zielonych, coachem LGBT+ w Stowarzyszeniu na rzecz osób LGBT+ Tolerado. Aktywizuje kobiety i pisze artykuły oraz nagrywa webinary w Fundacji Sukces Pisany Szminką. Prezeska Fundacji Diversity Polska i organizatorka cyklu Business with Diversity. Wydawca i autorka książki „Bezpardonowy innowator” o zarządzaniu innowacją. Autorka eksperymentu edukacyjnego zastosowanego w Akademickim Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną i neuroróżnorodnością. Autorka szkoleń, webinarów, artykułów o rozwoju osobistym i równości oraz marce osobistej, social mediach. Samorzeczniczka. W 1997 roku została wolontariuszką i pierwszą prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Skórczu. Od 2007 roku menagerka, od 2015 roku przedsiębiorczyni.We wrześniu 2017 została ekspertką w Modelu na Rzecz Równego Traktowania. W kwietniu 2019 została powołana do zespołu Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. We wrześniu 2019 była panelistką na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej o polityce samorządowej. Od października 2019 roku jest członkinią Zespołu Parlamentarnego ds. Równouprawnienia osób LGBT+. W lutym 2020 rozpoczęła współpracę z Bydgoską Radą ds. Równego Traktowania. W sierpniu 2020 zorganizowała manifestację #JestemLGBT.

Wiceprezes Fundacji Miłosz Dziedziak

Miłosz Dziedziak wiceprezes fundacji Diversity Polska

doktorant Uniwersytetu Medycznego, ukończył 5-letnie jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie SWPS w Sopocie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Nabył teoretyczną i praktyczną wiedzę w dziedzinie uzależnień. Edukator seksualny, obecnie w trakcie podyplomowych studiów z seksuologii klinicznej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w oparciu o model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i porozumienia bez przemocy.
Posiada wiedzę związaną z obszarem antydyskryminacji i równości. Koordynator międzynarodowego projektu Move.

Danuta Sowińska Miłosz Dziedziak
Danuta Sowińska i Miłosz Dziedziak

Wiceprezeska Bożena Szubińska

Bożena Szubińska wiceprezeska fundacji Diversity Polska

Komandor w stanie spoczynku, feministka i jedna z pierwszych kobiet w wojsku, absolwentka Akademii Medycznej, Akademii Obrony Narodowej, Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych oraz studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Ekspertka w zakresie bezpieczeństwa i służby kobiet w formacjach mundurowych.  Pełniła służbę na stanowisku Szefa Zaopatrzenia Medycznego w Marynarce Wojennej RP oraz w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia w Sztabie Generalnym WP. Była Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet i przewodniczącą Rady Kobiet w Siłach Zbrojnych. Delegatka krajowa żołnierzy-kobiet do Komitetu NATO ds. Równości Płci (NCGP). Założycielka i Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet w służbach mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania. Jest konsultantem RPO w Zespole Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Działa w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszeniu Kongres Kobiet.

Bożena Szubińska wiceprezeska fundacji Diversity Polska
Translate »