fbpx
Search for:

Prezeska Zarządu Fundacji Danuta Sowińska

Danuta Sowińska Prezeska Diversity Pl
Danuta Sowińska Prezeska Zarządu Fundacji

Danuta Sowińska, Dyplomowana suicydolożka, członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Absolwentka Szkoły Liderów. Producentka filmu dokumentalnego “W tym wieku można być szczęśliwym”. Dyplomowana coach z certyfikatem ACSTH. Trenerka antydyskryminacyjna i biznesowa. Trenerka w projekcie “Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”. działaczka społeczna, ekspertka w temacie dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność oraz orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.  Przedsiębiorczyni. Wydawczyni i autorka książki o zarządzaniu innowacją. Była dziennikarka Magazynu Replika. Autorka artykułów w Onet.pl przy współpracy z Sukcesem Pisanym Szminką. Współtworzyła Model na Rzecz Równego Traktowania powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Była nominowana do nagrody Natwest LGBT+ Diamonds oraz do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza.

Wiceprezes Fundacji Kosma Kołodziej

Kosma Kołodziej – doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, elektroradiolog. Obecnie student socjologii  i pielęgniarstwa. Wykładowca naukowo-dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK.  Jego praca naukowa dotyczy problemu wykluczenia grup mniejszościowych w Polsce, jego przyczyn oraz wpływu na jakość życia i zdrowia jednostek. Jego aktywność naukową prezentuje  czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zakresie ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest też autorem kilkunastu publikacji w tym na temat osób ze społeczności LGBTQ+ . Od 2016 roku bada młodzież LGBTQ+ pod względem występowania częstości myśli i prób samobójczych. Od roku 2019 pełni funkcję  wiceprzewodniczącym Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, w której m.in. współpracuje nad modelem równego Traktowania dla  miasta Bydgoszczy. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach i konferencjach naukowych (m.in. dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, studentów kierunków medycznych i pedagogicznych Brał także udział w wielu młodzieżowych, międzynarodowych projektach europejskich, których tematyka dotyczyła wykluczenia ze względu na: dostęp do edukacji, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, rasę, narodowość (miejsce odbywania projektów: Uganda, Rumunia, Włochy, Turcja, Francja, Niemcy, Bułgaria). Jest też działaczem kulturowym, gdzie w swoich pracach artystycznych także zwraca uwagę na grupy mniejszościowe. Jego prace były nagradzane i wyróżniane w konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Od lutego 2022 zaangażowany w pomoc humanitarną dla uchodźców wojennych. W Bydgoszczy pod patronatem fundacji współtworzy największy taki punkt pomocy w regionie. 

Wyróżniony za pracę wolontariacką przez prezydenta Bydgoszczy oraz nagrodzony w 2021 roku tytułem Społecznika Roku 2020 za pomoc szpitalom w czasie pandemii Covid-19. Nominowany za swoje działania na rzecz społeczności LGBTQ+ w 2020 roku do nagrody LGBT+ Diamonds Award.

Wiceprezeska Katarzyna Mikołajewska

Translate »