18 stycznia 2019 Business with Diversity LGBT+

18.01.2019 spotkaliśmy się z różnorodnością w Gdyni w siedzibie Nordea na wydarzeniu: Bu$IN€ss with Diversity LGBT+ Network meeting at Nordea.

Uczestniczki i uczestników przywitali Kajetan Żelech  i Katarzyna Mikołajczyk z Nordea. 

Kajetan ogłosił na początku minutę ciszy na cześć zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

W swoim wystąpieniu podkreślał jak Nordea informuje o widoczności, wspieraniu pracowników i wspieraniu klientów LGBT+ np. akcją z tęczowymi bankomatami.

O Modelu na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku mówiłam ja. Ze względu na czas żałoby skupiłam się na historycznym aspekcie modelu i roli tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  (zdjęcie powyżej Agnieszka Kasprzyk- Mączyńska, poniżej Beata Peters)Model na Rzecz Równego Traktowania historycznie został zapoczątkowany w Europejskim Centrum Solidarności, kiedy odbyło się seminarium 11 kwietnia 2017 na temat Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (https://bit.ly/2DdTYFP). 

Następnie IV Marsz Równości w Gdańsku otworzył prezydent Gdańska i do dzisiaj wiemy jak ważny był to gest dla społeczności LGBT+ (https://bit.ly/2MQ1fzY). Jaką odwagą i zmianą postawy wykazał się konserwatywny samorządowiec. Ostatnim punktem, który omawiałam to 28.06.2018 i przegłosowanie na Sesji Rady Miasta Modelu na Rzecz Równego Traktowania (dokładna historia wkrótce).
Kuba Piwowar z Google: Praca nad inkluzywnym, różnorodnym otoczeniem, to praca przede wszystkim zaczynająca się od nas samych – od uświadomienia sobie swoich własnych przywilejów wynikających z naszej płci, rasy, orientacji psychoseksualnej, statusu majątkowego, miejsca zamieszkania, wyznawanej religii czy stopnia (nie)pełnosprawności.

  Działania inkluzywne nie tylko biorą pod uwagę to, że każdy z nas jest różny, ale są także aktywnym staraniem o to, aby grupom mniejszościowym udzielać głos, uwidaczniać ich istnienie.
 Punktem wyjścia w polityce Diversity & Inclusion Google są 4 filary (Equity, Diversity, Inclusion, Integrity). O tym, jak pracujemy, będąc globalną społecznością różnorodnych osób, przeczytać można na stronie diversity.google. Znajduje się tam także aktualny raport dotyczący różnorodności w naszej firmie.

Inkluzywne traktowanie osób LGBT+ to m.in. aktywne uczestnictwo w Paradach i Marszach Równości, wsparcie finansowe dla organizacji LGBT+, szkolenia, spotkania i rozmowy z pracownikami i pracowniczkami naszych firm oraz indywidualne starania na rzecz społeczności. Na pewno pomaga też aktywne uczestnictwo w spotkaniach sieci tęczowych, do którego zapraszamy – spotykamy się względnie regularnie, osoby chętne do otrzymywania zaproszeń na nie proszę o kontakt.

Blanka Rozbicka, RBS Rainbow Network w Polsce.5 najważniejszych wskazówek dla udanego zespołu komunikacji w sieci LGBT w twoim miejscu pracy:- Zaangażuj swojego sponsora.- Współpracuj ze wszystkimi sieciami skupiającymi się wokół grup dyskryminowanych/mniejszościowych- Współpracuj ze swoim zespołem komunikacyjnym.- Zawsze informuj swoich członków zespołu na bieżąco.- Deleguj zadania innym członkom sieci.

Anna Szabowska – Walaszczyk z State Street. 
Rozumienie że Inclusion & Diversity ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. 
Narzędzia prawne i szkolenia budujące sieć bezpieczeństwa dla wszystkich, w tym LGBT+.Łączenie wszystkich lokalizacji w programy globalne typu Global Ally Programme, jednocześnie zostawiając swobodę na działanie lokalneZałożenia GAP – w skrócie: empower LGBT, educate all, engage AllysBudowanie Diversity to pierwszy krok, Wyzwaniem jest Inclusion- celebrowanie i docenienie, włączanie różnorodnych perspektyw.

Firmy, które wzięły udział w spotkaniu:

– Nordea Bank, 

– Google,- RBS,- State Street,- Ben&Jerry’s,

– City Bank,- Bayer, 
– LPP,

– Jeppesen Poland, – TEAL Action Learning Global- Swarovski,- Intel,- Dantway,- Alexander Mann Solutions,

– Air Help,- Lean Idea,- IG, – Dream Event, – ICF,
NGO, które wzięły udział:- Tolerado, – Diversity Polska,- Federacja Znaki Równości,

 Anna Szabowska-Walaszczyk ze State Street oraz Kajetan i Alicja z Nordea przygotowali upominki dla naszych gości, które rozdawaliśmy. 

Zdjęcia: Danuta Sowińska i Sebastian Wilczewski 

Wasze opinie:

Beata Peters (Dream Event): „To było ogromnie pozytywne doświadczenie, móc uczestniczyć w pierwszym spotkaniu Diversity&Inclusion w siedzibie Nordea. W firmie, w której pracowałam kilkanaście lat, a której kultura korporacyjna nauczyła mnie jak istotna jest praca w różnorodnym zespole. Bardzo dobrze dobrani przedstawiciele firm, ciekawe prezentacje, no i ta otwartość! Spotkanie pokazało jak istotne jest sieciowanie i wspólne działania HR oraz pracowników w tzw. Biznesie. Na spotkaniu padły już pierwsze propozycje wspólnego uczestnictwa w konferencji oraz w zbliżającym się Marszu Równości. Liczę, że na kolejnych spotkaniach zaaranżujemy pracę warsztatową i moderowany networking (jestem do dyspozycji). Danka, jestem pod ogromnym wrażeniem Twojej odwagi i zaangażowania.”

Małgorzata Jasnoch (TEAL Action Learning Global): „Dla mnie to spotkanie było bardzo odkrywcze. Nie miałam świadomości głębi i odcieni tematu Diversity&Inclusion, ani tego jak firmy ten temat adresują u siebie. Byłam pod wrażeniem programów w korporacjach – zwłaszcza tych międzynarodowych, bo stamtąd płynie zazwyczaj większa otwartość na różnorodność. Pewnie z większą różnorodnością poza Polską się stykają i od dawna. U nas temat dużo nowszy i mniej „best practice”, ale dobrze, ze się otwieramy i uczymy. Natchnęłaś nas do tego stopnia, że zaraz w TEAL’u zaczęłyśmy przetwarzać jak te nowa (wciąż rozszerzającą się dzięki Tobie i takim działaniom jak to spotkanie) świadomość siać dalej i włączyłyśmy ten temat dużo mocniej w program naszego Laboratorium Liderskiego, do którego aktualnie rekrutujemy chętnych.  Uczyniłyśmy z tego wręcz 1 z 3 głównych filarów idei programowej.  Z pewnością do prowadzenia tego tematu będziemy zapraszać ludzi dużo bardziej świadomych/pracujących praktycznie niż my, więc liczę na głębszą współprace z Toba i poznanymi na tych spotkaniach ludźmi.”

Emilia Zyznowska (ICF): „Chciałabym przede wszystkim podziękować za zaproszenie, a także za budzenie świadomości wśród firm, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa pracownika w organizacji. Otwieracie oczy, ponieważ ja nie miałam pojęcia o tym, że firmy mają tak świetnie rozwinięte komórki wewnątrz organizacji, które dbają o potrzeby jednostki, równego traktowania nie tylko środowiska LGBT+, ale także np. osób niepełnosprawnych, wyznaczając osoby reprezentujące ich potrzeby. Moja refleksja po spotkaniu jest taka, że dziękuje światu za odwagę w mówieniu, odwagę w myśleniu i odwagę w działaniu szczególnie osobom heteroseksualnym, które chcą same z siebie ze swoich wewnętrznych potrzeb pracować nad polepszeniem warunków życia w firmie współpracowników LGBT+. I dumna z Ciebie, że tak konsekwentnie realizujesz się pokazując, że nie orientacja, nie wygląd, a to jakimi jesteśmy ludźmi jest świadectwem naszego życia i powinno być zapamiętane.”Lidka Makowska (ekspertka ds. polityk kulturalnych i równościowych): „Jako członkini

Kongresu Ruchów Miejskich zachęcałam do połączenia zasobów i standardów Diversity&Inclusion w firmach z politykami samorządów w zakresie równych szans. Biznes wnosi kompetencje i doświadczenie, a także dobre praktyki, które mogą być inspiracją w instytucjach miejskich, urzędach, szkołach naszych dzieci. Z drugiej strony udział prezydenta czy burmistrza Miasta w Marszach Równości czy festiwalach różnorodności promuje tę tematykę, przyciąga media i zachęca firmy i pracowników do większej otwartości na różnorodność.”

Dominik Kaszewski (Tolerado): „Ogólnie wrażenie pozytywne, mam nadzieję że podobne spotkania będą kontynuowane. Chcemy się włączyć bardziej jako Tolerado, zobaczyć czy dałoby się zrobić coś konkretnie w kwestiach Marszowych, bo to jest temat który jest aktualny i mnie interesuje jako współorganizatora.”