fbpx

Jak pomagamy w Fundacji Diversity Pl?

Organizujemy konferencję w naciskiem na edukację równościową i zarządzanie różnorodnością. Prowadzimy i wspieramy osoby z grup wykluczonych społecznie, defaworyzowanych i dyskryminowanych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie bezwyznaniowość, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, różne formy sprawności. Fundacja prowadzi szkolenia, prelekcje, warsztaty, konferencje, działania edukacyjne i antydyskryminacyjne, poradnictwa, pomoc psychologiczną, coachingową, prawną oraz inne formy pomocy bezpośredniej. Prowadzimy badania społeczne i analizy. Publikujemy i prowadzimy: działalność wydawniczą, portale i serwis internetowy. Organizujemy wydarzenia społeczne i kulturalne. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, samorządowymi i pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz firmami i innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

Jak sama nazwa fundacji Diversity wskazuje zajmujemy się różnorodnością rozumianą jako wyrównywanie szans rozwoju i zatrudnienia w przesłankach dyskryminacyjnych pierwotnych, jak również wtórnych i organizacyjnych.

Fundacja w KRS istnieje od 29 kwietnia 2019 roku, natomiast zaczęliśmy nasze działania już 18 stycznia 2019 roku od zaproszenia przedstawicieli firm oraz instytucji, aby porozmawiać o wyzwaniach w Polsce wdrażania Diversity&Inclusion.

Business with Diversity

Business with Diversity to cykl konferencji, której celem jest edukacja antydyskryminacyjna oraz pokazanie korzyści z zarządzania różnorodnością – Diversity and Inclusion.

Do tej pory odbyło się 5 konferencji. Każda z nich opisana jest poniżej:

Pride month

Miesiąc dumy obchodzony jest co roku jako upamiętnienie 28 czerwca 1969 r. w Nowym Jorku kiedy policja dokonała nalotu na Stonewall. Dzięki wywiadom, które zaplanowaliśmy na miesiąc czerwiec będziecie mogli poznać osoby zaangażowane w prace na rzecz osobom LGBT+ oraz sojuszniczki (ang. Ally). 30 minutowe wywiady odbywały na Fanpage Fundacji
https://www.facebook.com/diversitypl.

Wsparcie w rozwoju

Od marca 2020 roku uruchomiliśmy konsultacje, których celem jest wsparcie w rozwoju. Zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@diversity3city.pl. Konsultacje odbywają się online jak również na miejscu w siedzibie w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 9/4.

Miłosz Dziedziak – ukończył 5-letnie jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie SWPS w Sopocie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Nabył teoretyczną i praktyczną wiedzę w dziedzinie uzależnień. Edukator seksualny, obecnie w trakcie podyplomowych studiów z seksuologii klinicznej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w oparciu o model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i porozumienia bez przemocy. Udziela wsparcia indywidualnego i grupowego osobom z mniejszości seksualnych. Posiada wiedzę związaną z obszarem antydyskryminacji i równości. Współtwórca gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania. Koordynator międzynarodowego projektu „Move” skierowanego do osób transpłciowych i interpłciowych.

Piotr Pawłowski – radca prawny (GD/2099); ma doświadczenie pracy w banku, spółce z branży finansowej i urzędzie samorządowym. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego i karnego, w ramach reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem. Koordynował projekt Ministerstwa Sprawiedliwości – pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w województwie pomorskim. Aktywnie działa jako szkoleniowiec z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i cyberprzemocy. W 2019 r. założył fundację „Godność Pacjenta”, której celem jest pomoc prawna i psychologiczna dla pacjentów pokrzywdzonych podczas leczenia w polskim systemie ochrony zdrowia.

Julianna Graczyk to absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychosekuologia, Trenerka Antydyskryminacyjna, Członkini Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego Feeria, Ekspertka Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania w zakresie Zdrowie. Po studiach Animacji Kultury na Gdańskiej ASP realizowała projekty artystyczne zaangażowane społecznie, szkoląc się dalej w kierunku psychologii, obecnie pracuje i kontynuuje naukę na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Coach, absolwentka Akademii Profesjonalnego Coachingu ICF, absolwentka studiów podyplomowych o kierunku „Coaching” na Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Była koordynatorka Izby Coachingu w województwie pomorskim. Była coachem drużyny piłkarek klubu Biało-Zielone, coachem LGBT+ Stowarzyszenie Tolerado. Menedżerka z 12-letnim doświadczeniem. Współautorka i wydawca książki “Bezpardonowy innowator”. Prezeska Fundacji Diversity Pl, wdraża modele zarządzania różnorodnością w organizacji oraz zarządzania innowacją w edukacji.