fbpx
Search for:

Tutaj obejrzycie relacje z konferencji po polsku. Here you can watch reports from the conference in Enghlish.

OPIS KONFERENCJI

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy zapraszamy na wydarzenie pod tytułem “Prewencja suicydalna młodzieży LGBT+”, które moderować będzie Danuta Sowińska prezeska fundacji Diversity Polska, studentka suicydologii, trenerka antydyskryminacyjna. Spotkanie odbywać się będzie w języku polskim i będzie tłumaczone na język angielski.

As part of the Conference on the Future of Europe, we invite you to “Suicidal Prevention of LGBT + Youth” workshops, which will be moderated by Danuta Sowińska, president of the Diversity Polska foundation, suicidology student, anti-discrimination trainer. The meeting will be held in Polish and English.

KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Według WHO samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów w grupie wiekowej 15-29. Wydarzenie ma na celu uświadomienie problemu jakim jest wysoka ilość występowania samobójstw, prób samobójczych i myśli samobójczych wśród młodzieży LGBT+.

According to WHO, suicide is the second most common cause of death in the 15-29 age group. The event aims to raise awareness of the problem of the high incidence of suicide, suicide attempts and suicidal thoughts among LGBT + youth.

Suicidal Prevention of LGBT + Youth


Danuta będzie starać się odpowiedzieć na pytanie czy orientacja psychoseksualna może być czynnikiem predykcyjnym do występowania myśli oraz prób samobójczych oraz jak zapobiegać temu zjawisku w społeczeństwie.

Danuta will try to answer the question whether psychosexual orientation can be a predictor of the occurrence of suicidal thoughts and attempts and how to prevent this phenomenon in the society.

KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

During the discussion data from various resources will be taken into account: European and national statistics; data from the Pomeranian Voivodeship on suicide attempts in youth, both effective and ineffective (2013-2020); Campaign Against Homophobia’s (KPH) data on LGBT + youth and research done by Dr. Kosma Kołodziej. A 30-minute lecture by Danuta Sowińska, who will also moderate the discussion panel with the invited guests:

  • subcomm. Emilia Karczewska from the Municipal Police Headquarters – specialist in the field of juvenile issues, including suicidal incidents with their participation,
  • Dr. Kosma Kołodziej – didactic and scientific lecturer, vice-chairman of the Bydgoszcz Council for Equal Treatment,
  • Magda Drobnik – school psychologist and deputy headmaster of the Complex of General Education Schools No. 8,
  • PhD student Miłosz Dziedziak – psychologist and sexologist


W temacie zostaną wzięte pod uwagę statystyki europejskie, ogólnopolskie, dane z województwa pomorskiego dotyczące zamachów samobójczych nieletnich skutecznych i nieskutecznych obejmujące lata 2013-2020, dane KPH dotyczące młodzieży LGBT+, badania dr Kosmy Kołodzieja. Wykład 30 minut poprowadzi Danuta Sowińska, która również będzie moderować panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi:

  • podkom. Emilia Karczewska z Komendy Miejskiej Policji -specjalistka w zakresie problematyki nieletnich w tym zdarzeń suicydalnych z ich udziałem,
  • dr Kosma Kołodziej – wykładowca dydaktyczno-naukowy, wiceprzewodniczący Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania,
  •  Magda Drobnik – psycholożka szkolna i wicedyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
  • doktorant Miłosz Dziedziak – psycholog i seksuolog
KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Europoseł Magdalena Adamowicz.

The event is held under the patronage of the office of Ms Magdalena Adamowicz, MEP

Suicidal Prevention of LGBT + Youth

Kiedy: 11 października 2021 godzina 17:00

Gdzie: stacjonarnie w Europejskim Centrum Solidarności oraz online na Zoom:

https://zoom.us/j/95209324699?pwd=bjAwZVA1NFhBZDF6bGtEeFU3M0swZz09

Meeting ID: 952 0932 4699
Passcode: Z8DwGT

lub na Fanpage diversitypl

We invite you on Monday, October 11, 2021 at 5:00 p.m. to room 3.36 on the third floor of the European Solidarity Center.

KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Due to covid restrictions previous sign up via our website is required:

KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY
Translate »