fbpx
Search for:

Fundację Diversity Polska fundatorka Danuta Sowińska powołała w kwietniu 2019 roku, w trakcie wdrażania Modelu na Rzecz Równego Traktowania. Od początku prac Danuta zaangażowana była z ramienia Stowarzyszenia Tolerado w przesłance orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa.

Jedną z rekomendacji jest Gdańskie Centrum Równego Traktowania, gdzie od początku jesteśmy w sieci partnerskiej GCRT.

Danuta Sowińska jest również autorką wszystkich zdjęć na stronie gcrt.pl

gcrt diversitypl
Translate »