Darowizna 100 zł

100,00 

Pomóż nam kontynuować nasze działa edukacyjne, wyrównujące szanse rozwoju i zatrudnienia.

Wpłać dowolną kwotę na nr konta:
60 1140 2004 0000 3102 7875 1723 (mBank)
Nasze działania możliwe są dzięki darowiznom
https://diversity3city.pl/wsparcie

 

Opis

Kuba Piwowar z Google: „Praca nad inkluzywnym, różnorodnym otoczeniem, to praca przede wszystkim zaczynająca się od nas samych, od uświadomienia sobie swoich własnych przywilejów wynikających z naszej płci, rasy, orientacji psychoseksualnej, statusu majątkowego, miejsca zamieszkania, wyznawanej religii czy stopnia (nie)pełnosprawności. Działania inkluzywne nie tylko biorą pod uwagę to, że każdy z nas jest różny, ale są także aktywnym staraniem o to, aby grupom mniejszościowym udzielać głos, uwidaczniać ich istnienie. Punktem wyjścia w polityce Diversity & Inclusion Google są 4 filary (Equity, Diversity, Inclusion, Integrity). O tym, jak pracujemy, będąc globalną społecznością różnorodnych osób mówiłem 18 stycznia 2019 w Gdyni na Business with Diversity Pl LGBT+ Network meeting at Nordea. Takie inicjatywy z przedstawicielami firm są potrzebne. Spotkanie to zainicjowało kilka działań w trójmiejskich firmach.”